ร่วมงานกับเรา
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
เราคือผู้นำด้านการผลิตและจำหน่ายเครื่องกรองน้ำมานานกว่า 43 ปี ในระบบขายตรงแบบชั้นเดียว (Single Level Direct Sale) และผ่านตัวแทนจำหน่าย (Modern Trade) ปัจจุบันบริษัทฯ กำลังขยายสาขาไปยังทุกภูมิภาคของประเทศ มีพนักงานกว่า 2,500 คน มีลูกค้าทั่วทั้งกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ตลอดจนทุกภูมิภาคของประเทศ ต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ เข้าร่วมงานกับบริษัทฯ ในตำแหน่งดังต่อไปนี้

ประกาศรับสมัครงาน สรุป ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2561

เลขานุการบริษัท / ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
จำนวน 1 อัตรา
 
ลักษณะการจ้าง
 • ประจำ
 
รายละเอียดงาน
 • รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อนำเสนอ ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ดูแลการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ เช่น Analyst Meeting, Company visit, Roadshow เป็นต้น รวมทั้งจัดเอกสารนำเสนอผู้ถือหุ้นและนักวิเคราะห์
 • ประสานงานและจัดเตรียมรายงานเพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) เช่น การรายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงานรายได้ไตรมาสและรายปี รายงานประจำปี (Annual Report) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) รายงานการจ่ายเงินปันผลและรายงานการเพิ่มทุน/ลดทุน เป็นต้น
 • ติดตามและศึกษากฎระเบียบของ (ก.ล.ต.) (ต.ล.ท.) / ข้อบังคับบริษัท / รวมทั้ง พรบ.บริษัทมหาชน จำกัด
 • ดูแลเวปไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นข้อมูลปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ
 • สนับสนุนข้อมูลต่างๆ เพื่อให้ฝ่ายบริหารนำไปใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
สถานที่ปฏิบัติงาน
 •  จ.นนทบุรี
 
คุณสมบัติ
 • เพศชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านนิติศาสตร์, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดทุนและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการเป็นบริษัทจดทะเบียน
 • มีทักษะด้านการนำเสนองานเป็นอย่างดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • สามารถทำงานเป็นทีมหรือทำงานคนเดียวได้
 
สวัสดิการ
 • โบนัสปีละ 2 ครั้ง(ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • ประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน
 • ประกันชีวิตกลุ่ม 2 กองทุน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • สหกรณ์ออมทรัพย์
 • ค่ารักษาพยาบาลตนเอง บิดา มารดา
  ภรรยา/สามี บุตร เจ็บป่วยเบิกได้
 • คอมมิชชั่น (บางตำแหน่ง)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • ท่องเที่ยวประจำปี
  (ในประเทศ / ต่างประเทศ)
 • ฝึกอบรมและพัฒนา
 • ทำงาน จ.-ศ. (บางตำแหน่ง)

สวัสดิการเพิ่มเติม ( สำหรับฝ่ายขาย )
 • โบนัสทุก 3 เดือน
  (ขึ้นอยู่กับผลงาน/คุณภาพการขาย)
 • มีที่พักฟรี

 • อาหารเช้าฟรี

 • มีอบรมให้ความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์และการบริการก่อนเริ่มงาน
*** สามารถเบิกเงินเดือนล่วงหน้าได้ มีอิสระในการทำงาน ***

คลิ๊กที่นี่เพื่อสมัครงานตำแหน่งนี้

<< กลับหน้าตำแหน่งงาน

ช่องทางในการสมัครงาน
รับสมัครผ่านทาง E-mail:
hr_hrr@thiensurat.co.th
(กรุณาแนบ Resume และเอกสารที่เกี่ยวข้อง)

รับสมัครผ่านทาง Website บริษัทฯ :
www.thiensurat.co.th
(กรุณาแนบ Resume และเอกสารที่เกี่ยวข้อง)

รับสมัครผ่านทาง Facebook บริษัทฯ :
น้องเซฟ งานดี
(กรุณาแนบ Resume และเอกสารที่เกี่ยวข้อง)

มาสมัครด้วยตนเองได้ที่ :
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
43/9 หมู่ 7 ซ.ชูชาติอนุสรณ์ 4
ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด
จ. นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 02-819-8899 ต่อ 1403, 1406 ,1580
แฟกซ์ : 0-2963-6951-3

ติดต่อสอบถาม :
คุณกนกอร , คุณวิโรจน์
02-819-8899 ต่อ 1403 ,1406 , 1580
และ 061-823-2832 - 35
อี-เมล์ : hr_hrr@thiensurat.co.th