กิจกรรม CSR
17
กรกฎาคม
2562
กิจกรรม แห่เทียนพรรษา ทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2562
29
พฤษภาคม
2562
ประชาสัมพันธ์โครงการ สายน้ำใจ สายโลหิต ปีที่ 6
29
เมษายน
2562
กิจกรรมร่วมทำบุญประจำเดือนเมษายน 2562
18
เมษายน
2562
โครงการ "เธียรสุรัตน์ นัดลดพุง"
11
เมษายน
2562
ประมวลภาพกิจกรรมงานสงกรานต์ประจำปี 2562
25
มีนาคม
2562
ประมวลภาพงานทำบุญครบรอบ 43 ปี บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
01
มีนาคม
2562
ประชาสัมพันธ์ โครงการปันน้ำใสจากใจเซฟ
25
กุมภาพันธ์
2562
ประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วมปฏิบัติธรรมตาม ประจำปี 2562