กิจกรรมอื่นๆ
24
ธันวาคม
2557
ทำบุญ ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2558
12
ธันวาคม
2557
งานเลี้ยงปีใหม่บริษัทฯ ปี 2558 "เธียรสุรัตน์ ก้าวไกล ฉลองชัย ปีใหม่"
28
ตุลาคม
2557
นักวิเคราะห์ จาก บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) พบผู้บริหารและเยี่ยมชมกิจการของบริษัท
16
ตุลาคม
2557
นักวิเคราะห์และนักลงทุนสถาบัน ได้แก่ บล.คันทรี่ กรุ๊ป บล.ไอร่า บลจ.แอสเซท พลัส และ บลจ.โซลาริส พบผู้บริหารและเยี่ยมชมกิจการของบริษัท
16
ตุลาคม
2557
นักวิเคราะห์จากต่างประเทศ ผ่านจาก บล.บัวหลวง พบผู้บริหารและเยี่ยมชมกิจการของบริษัท
02
ตุลาคม
2557
นักวิเคราะห์ จาก บล.ธนชาต พบผู้บริหารและเยี่ยมชมกิจการของบริษัท
25
กันยายน
2557
ฝ่ายพัฒนาบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เข้ามาแนะนำเกี่ยวกับ “โครงสร้างและบทบาทฝ่ายงานของตลาดหลักทรัพย์”
16
กันยายน
2557
“สร้างสุข สนุกกับงาน ชีวิตเบิกบาน ทำงานอย่างมีความสุข”
02
กันยายน
2557
บล.จัดการกองทุน แอสเซท พลัส และนักวิเคราะห์จาก บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) พบผู้บริหาร เยี่ยมชมกิจการของบริษัท
27
สิงหาคม
2557
สายการค้าหลักทรัพย์สถาบัน ของ บลจ.บัวหลวง พบผู้บริหาร และเยี่ยมชมกิจการของบริษัท ช่วงเวลา 11.00 – 12.00 น.
27
สิงหาคม
2557
นักลงทุน (Investor Day) พบผู้บริหาร และเยี่ยมชมกิจการของบริษัท ช่วงเวลา 13.30 – 16.00 น. ณ สำนักงานใหญ่
27
สิงหาคม
2557
นักลงทุน (Investor Day) พบผู้บริหาร และเยี่ยมชมกิจการของบริษัท ช่วงเวลา 13.30 – 16.00 น. ณ โรงงานผลิต
22
สิงหาคม
2557
นักลงทุนจากต่างประเทศ ของ บลจ.เอเซียพลัส พบผู้บริหาร และเยี่ยมชมกิจการของบริษัท ช่วงเวลา 16.00 - 17.00 น.
22
สิงหาคม
2557
นักลงทุนกลุ่มสถาบัน ของ บลจ. เคจีไอ พบผู้บริหาร และเยี่ยมชมกิจการของบริษัท
07
สิงหาคม
2557
บริษัท Intertek Industry and Certification Services ได้เข้ามาตรวจ Re – Certification Audit ของ ISO 9001 : 2008
29
กรกฎาคม
2557
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด(มหาชน) ได้มีการจัดฝึกอบรมและรับสมัคร ตัวแทนขายเครื่องกรองน้ำทั่วประเทศ
06
สิงหาคม
2557
ร่วมยินดีครบรอบ 10 ปี Money Channel
15
กรกฎาคม
2557
บริษัท สุภาภรณ์พลาสติก จำกัด ร่วมแสดงความยินดีที่บริษัทฯได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย
09
กรกฎาคม
2557
ร่วมกันทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ก่อนวันเข้าพรรษาเป็นประจำทุกปี ณ. วัดไทรม้าใต้
19
มิถุนายน
2557
TSR ซื้อขายวันแรก 19 มิถุนายน 2557
09
มิถุนายน
2557
พิธีลงนามสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ
13
มีนาคม
2557
งานทำบุญบริษัทครบรอบ 37 ปี
23
มกราคม
2557
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด(มหาชน) ได้รับประกาศนียบัตรโครงการโรงงานสีขาว (Drugs Free Workplace)