กิจกรรมอื่นๆ
12
ธันวาคม
2556
งานเลี้ยงปีใหม่บริษัทฯ ปี2557 "เธียรสุรัตน์ ก้าวไกล ฉลองชัย มหาชน"
15
พฤศจิกายน
2556
ร่วมเป็นเกียรติในงาน "สนับสนุนโครงการสุขาอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"
25
ตุลาคม
2556
ทำบุญประจำเดือนตุลาคม
24
กันยายน
2556
ทำบุญประจำเดือนกันยายน