กิจกรรมอื่นๆ
30 มีนาคม 2561
รางวัลหุ้นขวัญใจมหาชน ปีที่ 6 กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค

คุณเอกรัตน์ แจ้งอยู่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เข้ารับรางวัลหุ้นขวัญใจมหาชน ปีที่ 6 กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2561 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย