การอบรมสัมนา
บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ และกระตุ้นจูงใจพนักงานทุกหน่วยงาน ซึ่งเป็นบุคลากรที่สำคัญของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงจัดให้มีการอบรมภายบริษัทฯ โดยได้กำหนดหลักสูตรขึ้นเพื่อความเหมาะสมกับหน่วยงานต่าง ๆ

13
กันยายน
2560
ประมวลภาพการอบรมหลักสูตรความรู้ผลิตภัณฑ์เครื่องกรองน้ำและเครื่องทำน้ำอุ่น
13
กันยายน
2560
ประมวลภาพการอบรม สาขาต่างจังหวัด (ภาตอีสาน)
04
กันยายน
2560
ประมวลภาพการอบรม Apply KAIZEN for Modern
24
สิงหาคม
2560
ประมวลภาพการอบรมสาขาต่างจังหวัด
29
พฤษภาคม
2560
อบรมสาขาภาคใต้
12
พฤษภาคม
2560
อบรมสาขาภาคเหนือ
21
เมษายน
2560
การอบรบหลักสูตร การให้คำปรึกษา Coaching
10
เมษายน
2560
การอบรมผลิตภัณฑ์เครื่องกรองน้ำและเทคนิคการขาย
29
มีนาคม
2560
การอบรมผลิตภัณฑ์เครื่องกรองน้ำและเทคนิคการขาย
22
มีนาคม
2560
การอบรมความรู้พื้นฐานและข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
16
มีนาคม
2560
การสัมมนาพนักงานฝ่ายขายและฝ่ายบริหารสาขา
15
กุมภาพันธ์
2560
การอบรมพนักงานฝ่ายขายทางโทรศัพท์
18
มกราคม
2560
การอบรมพนักงานฝ่ายขายทางโทรศัพท์
16
มกราคม
2560
การอบรมพนักงาน บริษัท ทีเอสอาร์ ลาว จำกัด