การอบรมสัมนา
บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ และกระตุ้นจูงใจพนักงานทุกหน่วยงาน ซึ่งเป็นบุคลากรที่สำคัญของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงจัดให้มีการอบรมภายบริษัทฯ โดยได้กำหนดหลักสูตรขึ้นเพื่อความเหมาะสมกับหน่วยงานต่าง ๆ

22
ตุลาคม
2557
การซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2557
03
กุมภาพันธ์
2557
อบรมหลักสูตรมาเป็นเศรษฐีกับเรา