การอบรมสัมนา
บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ และกระตุ้นจูงใจพนักงานทุกหน่วยงาน ซึ่งเป็นบุคลากรที่สำคัญของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงจัดให้มีการอบรมภายบริษัทฯ โดยได้กำหนดหลักสูตรขึ้นเพื่อความเหมาะสมกับหน่วยงานต่าง ๆ

14
กันยายน
2555
อบรมสัมมนาหลักสูตรพัฒนาด้วย SAFE สุขใจทั้งองค์กร
05
กรกฎาคม
2555
อบรมสัมมนาหลักสูตรหัวหน้าทีมที่ลูกน้องประทับใจ
26
เมษายน
2555
อบรมสัมมนาหลักสูตรร๊อคกี้ ฮาร์ท สมาร์ท เครดิต