การอบรมสัมนา
บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ และกระตุ้นจูงใจพนักงานทุกหน่วยงาน ซึ่งเป็นบุคลากรที่สำคัญของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงจัดให้มีการอบรมภายบริษัทฯ โดยได้กำหนดหลักสูตรขึ้นเพื่อความเหมาะสมกับหน่วยงานต่าง ๆ

01 ธันวาคม 2559
"พนักงานเริ่มงานใหม่และเทคนิคการขาย"

ฝ่ายสถาบันฝึกอบรม ขอประชาสัมพันธ์ภาพบรรยากาศ การอบรมพนักงาน PC โฮมโปร สาขารังสิตเรื่อง พนักงานเริ่มงานใหม่และเทคนิคการขาย โดย สถาบันฝึกอบรม เมื่อวันที่ 1-2 ธันวาคม 2559 ณ ห้องสถาบันฝึกอบรม