การอบรมสัมนา
บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ และกระตุ้นจูงใจพนักงานทุกหน่วยงาน ซึ่งเป็นบุคลากรที่สำคัญของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงจัดให้มีการอบรมภายบริษัทฯ โดยได้กำหนดหลักสูตรขึ้นเพื่อความเหมาะสมกับหน่วยงานต่าง ๆ

16 มีนาคม 2560
การสัมมนาพนักงานฝ่ายขายและฝ่ายบริหารสาขา

ฝ่ายสถาบันฝึกอบรมขอประชาสัมพันธ์ภาพบรรยากาศ การสัมมนาพนักงานฝ่ายขายและฝ่ายบริหารสาขา ในหัวข้อเรื่อง "การบริหารความมั่งคั่งเพื่อการทำงานและการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข" เมื่อวันที่ 7-8 มีนาคม 2560 โดย อาจารย์ปรีดา ยมพุก และทีมงานบริษัท สมาร์ทไลฟ์ อินโนเวชั่น จำกัด ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณเอกรัตน์ แจ้งอยู่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประธานการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้