การอบรมสัมนา
บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ และกระตุ้นจูงใจพนักงานทุกหน่วยงาน ซึ่งเป็นบุคลากรที่สำคัญของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงจัดให้มีการอบรมภายบริษัทฯ โดยได้กำหนดหลักสูตรขึ้นเพื่อความเหมาะสมกับหน่วยงานต่าง ๆ

29 มีนาคม 2560
การอบรมผลิตภัณฑ์เครื่องกรองน้ำและเทคนิคการขาย

ฝ่ายสถาบันฝึกอบรม ขอประชาสัมพันธ์ภาพบรรยากาศการอบรม ผลิตภัณฑ์เครื่องกรองน้ำและเทคนิคการขาย การบริการที่ดีให้กับ พนักงานขายและช่างบริการ ในสาขาต่างๆ ได้แก่ สาขามุกดาหาร สาขาอุบลราชธานี สาขาอุดรธานี สาขาร้อยเอ็ด สาขาขอนแก่น สาขานครราชสีมา และสาขาบุรีรัมย์ โดย อาจารย์วรวุฒิ วงหรรษา และ อาจารย์อรรฆพร วิเศษเจริญ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 24 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา