การอบรมสัมนา
บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ และกระตุ้นจูงใจพนักงานทุกหน่วยงาน ซึ่งเป็นบุคลากรที่สำคัญของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงจัดให้มีการอบรมภายบริษัทฯ โดยได้กำหนดหลักสูตรขึ้นเพื่อความเหมาะสมกับหน่วยงานต่าง ๆ

10 เมษายน 2560
การอบรมผลิตภัณฑ์เครื่องกรองน้ำและเทคนิคการขาย

ฝ่ายสถาบันฝึกอบรม ขอประชาสัมพันธ์ภาพบรรยากาศการอบรม ผลิตภัณฑ์เครื่องกรองน้ำและเทคนิคการขาย การบริการที่ดีให้กับ พนักงานขายและช่างบริการ ในสาขาต่างๆ ได้แก่ สาขาระยอง สาขาชลบุรี และสาขานครปฐม โดย อาจารย์วรวุฒิ วงษ์หรรษา และอาจารย์ภานุวัฒน์ ต่อสกุล เมื่อวันที่ 31 มีนาคม – 8 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา