การอบรมสัมนา
บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ และกระตุ้นจูงใจพนักงานทุกหน่วยงาน ซึ่งเป็นบุคลากรที่สำคัญของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงจัดให้มีการอบรมภายบริษัทฯ โดยได้กำหนดหลักสูตรขึ้นเพื่อความเหมาะสมกับหน่วยงานต่าง ๆ

29 พฤษภาคม 2560
อบรมสาขาภาคใต้

ฝ่ายสถาบันฝึกอบรม ขอประชาสัมพันธ์ภาพบรรยากาศการอบรมสาขาภาคใต้ (สาขาเพชรบุรี สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา และภูเก็ต) เมื่อวันที่ 10 - 25 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา โดย อาจารย์วรวุฒิ วงษ์หรรษา และ อาจารย์อรรฆพร วิเศษเจริญ จากสถาบันฝึกอบรม เป็นวิทยากรให้การอบรมแก่พนักงานในครั้งนี้ หากท่านใดสนใจต้องการฝึกอบรม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายสถาบันฝึกอบรม