การอบรมสัมนา
บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ และกระตุ้นจูงใจพนักงานทุกหน่วยงาน ซึ่งเป็นบุคลากรที่สำคัญของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงจัดให้มีการอบรมภายบริษัทฯ โดยได้กำหนดหลักสูตรขึ้นเพื่อความเหมาะสมกับหน่วยงานต่าง ๆ

24 สิงหาคม 2560
ประมวลภาพการอบรมสาขาต่างจังหวัด

สถาบันฝึกอบรม ขอประชาสัมพันธ์ภาพบรรยากาศ การอบรมด้านผลิตภัณฑ์และวิธีการแก้ไขปัญหาเครื่องกรองน้ำสำหรับพนักงานขายและช่างบริการ (สาขาต่างจังหวัด) สาขาระยอง , สาขาชลบุรี , สาขานครปฐม , สาขาเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 8 - 11 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา โดย อาจารย์ภานุวัฒน์ ต่อสกุล และอาจารย์ศรุต กุลธิติช์ธา จากสถาบันฝึกอบรม หากท่านใดสนใจต้องการฝึกอบรม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายสถาบันฝึกอบรม