การอบรมสัมนา
บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ และกระตุ้นจูงใจพนักงานทุกหน่วยงาน ซึ่งเป็นบุคลากรที่สำคัญของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงจัดให้มีการอบรมภายบริษัทฯ โดยได้กำหนดหลักสูตรขึ้นเพื่อความเหมาะสมกับหน่วยงานต่าง ๆ

13 กันยายน 2560
ประมวลภาพการอบรม สาขาต่างจังหวัด (ภาตอีสาน)

สถาบันฝึกอบรม ขอประชาสัมพันธ์ภาพบรรยากาศ การอบรมด้านผลิตภัณฑ์และวิธีการแก้ไขปัญหาเครื่องกรองน้ำสำหรับพนักงานขายและช่างบริการ (สาขาต่างจังหวัด) สาขาขอนแก่น , สาขาอุดรธานี , สาขามุกดาหาร , สาขาร้อยเอ็ด , สาขาอุบลราชธานี , สาขาบุรีรัมย์ และสาขาโคราช ระหว่างวันที่ 14-29 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา โดย อาจารย์ภานุวัฒน์ ต่อสกุล และอาจารย์อรรฆพร วิเศษเจริญ จากฝ่ายสถาบันฝึกอบรม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายสถาบันฝึกอบรม โทร. 2501, 2502