การอบรมสัมนา
บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ และกระตุ้นจูงใจพนักงานทุกหน่วยงาน ซึ่งเป็นบุคลากรที่สำคัญของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงจัดให้มีการอบรมภายบริษัทฯ โดยได้กำหนดหลักสูตรขึ้นเพื่อความเหมาะสมกับหน่วยงานต่าง ๆ

05 มีนาคม 2561
ประมวลภาพการจัดอบรม หลักสูตร การสร้างพลังนักขาย

ภาพบรรยากาศการการจัดอบรม หลักสูตร การสร้างพลังนักขายโดย อาจารย์ศุภกิจ รุ่งโรจน์ นักปลุกพลังอันดับ 1 ของประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา