การอบรมสัมนา
บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ และกระตุ้นจูงใจพนักงานทุกหน่วยงาน ซึ่งเป็นบุคลากรที่สำคัญของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงจัดให้มีการอบรมภายบริษัทฯ โดยได้กำหนดหลักสูตรขึ้นเพื่อความเหมาะสมกับหน่วยงานต่าง ๆ

05 มีนาคม 2561
ประมวลภาพการบรรยายธรรมในหัวข้อ"ชีวิตเบิกบาน การงานเป็นสุข" โดย พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ"

ภาพบรรยากาศการการบรรยายธรรมในหัวข้อ "ชีวิตเบิกบาน การงานเป็นสุข" โดย "พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ" เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา