ที่อยู่และแผนที่
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 43/9 หมู่7 ซ.ชูชาติอนุสรณ์ 4 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
 
www.thiensurat.co.th
ติดต่อส่วนสำนักงาน
โทรศัพท์: 02-819-8899
อีเมล: info@thiensurat.co.th
ติดต่องานนักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์: 02-819-8899 ต่อ 1536, 1591
อีเมล์: ir@thiensurat.co.th
ติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และบริการ
Call Center 1210
02-819-8888
โทรศัพท์: 02-819-8888
Line : @tsrcare
โทรสาร: 02-962-6675
อีเมล์: cs@thiensurat.co.th

สาขาต่างๆ
ภาคเหนือ
สาขาเชียงราย
ที่อยู่ : 866/10-11 ถ.ทางหลวงแผ่นดิน 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
เบอร์โทรศัพท์ : 053-719-288
สาขาเชียงใหม่
ที่อยู่ : 221/7-8 ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
เบอร์โทรศัพท์ : 053-271-378
สาขาลำปาง
ที่อยู่ : 357/34-35 ถ.บุญวาทย์(ฉัตรไชย) ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
เบอร์โทรศัพท์ : 054-222-901
สาขาพิษณุโลก
ที่อยู่ : 1191/11-12 ถ.บรมไตรโลกนารถ 2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
เบอร์โทรศัพท์ : 055-005-000
สาขานครสวรรค์
ที่อยู่ : 1102/86 หมู่ 10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
เบอร์โทรศัพท์ : 099-380-3886
สาขากำแพงเพชร
ที่อยู่ : 57/12, 57/13 ถ.เทศบาล 1 ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์โทรศัพท์ : 055-021-989
ภาคตะวันออก
สาขาระยอง
ที่อยู่ : 349/1 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
เบอร์โทรศัพท์ : 038-621-277-8
สาขาชลบุรี
ที่อยู่ : 600/23-24 ถ.สุขุมวิท ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130
เบอร์โทรศัพท์ : 038-110-083
ภาคกลาง
สาขานครปฐม
ที่อยู่ : 667/2 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยจรเข้ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
เบอร์โทรศัพท์ : 034-275-383
สาขาเพชรบุรี
ที่อยู่ : 585/17 หมู่ 5 ต.บ้านหม้อ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
เบอร์โทรศัพท์ : 032-401-629
สาขาสมุทรปราการ
ที่อยู่ : 42/24, 42/25 หมู่ 9 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
เบอร์โทรศัพท์ : 02-002-2052
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สาขาขอนแก่น
ที่อยู่ : 118/9 ถ.เหล่านาดี ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
เบอร์โทรศัพท์ : 043-043-500
สาขาอุดรธานี
อยู่ : 392/20 หมู่ 5 ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
เบอร์โทรศัพท์ : 042-223-448
สาขาอุบลราชธานี
ที่อยู่ : 265/4-5 ถ.อุปลีสาน ต.ในเมือง จ.อุบลราชธานี 34000
เบอร์โทรศัพท์ : 045-243-495-6
สาขานครราชสีมา
ที่อยู่ : 901/7 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
เบอร์โทรศัพท์ : 044-262-900
สาขาร้อยเอ็ด
ที่อยู่ : 426 หมู่ 23 ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
เบอร์โทรศัพท์ : 043-515-027
สาขาบุรีรัมย์
ที่อยู่ : 999/13 หมู่ 1 ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
เบอร์โทรศัพท์ : 044-613-899
สาขามุกดาหาร
ที่อยู่ : 122/4-5 ถ.วิวิธสุรการ ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
เบอร์โทรศัพท์ : 042-042-000
ภาคใต้
สาขานครศรีธรรมราช
ที่อยู่ : 180/26-27 หมู่ 5 ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ : 075-806-877-8
สาขาสุราษฎร์ธานี
ที่อยู่ : 20/1 ม.10 ต.วัดประดู่ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
เบอร์โทรศัพท์ : 077-964-000
สาขาภูเก็ต
ที่อยู่ : 32/4 ถ.พูนผล ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
เบอร์โทรศัพท์ : 076-619-111
สาขาสงขลา
ที่อยู่ : 1502, 1504 หมู่ที่ 3 ถ.สนามบิน-ลพบุรีราเมศวร์ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
เบอร์โทรศัพท์ : 074-250-420
สาขาตรัง
ที่อยู่ : 236/23 ถ.กันตัง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
เบอร์โทรศัพท์ : 075-290-539