กิจกรรม CSR
15
ตุลาคม
2563
ประมวลภาพกิจกรรมออกพรรษา
01
มิถุนายน
2563
โครงการช่วยเหลือ ผู้ประสบพิษเศรษฐกิจ COVID-19
07
พฤษภาคม
2563
ประมวลภาพกิจกรรม โครงการปันน้ำใสจากใจ SAFE
16
เมษายน
2563
ประมวลภาพกิจกรรม โครงการปันน้ำใสจากใจ SAFE
09
เมษายน
2563
โครงการ หนึ่งคนให้ ต่อลมหายใจ เพื่อนมนุษย์
08
เมษายน
2563
ประมวลภาพกิจกรรม โครงการปันน้ำใสจากใจ SAFE
08
เมษายน
2563
ประมวลภาพกิจกรรม โครงการบริจาคโลหิต
26
มีนาคม
2563
ป้องกันตนเอง ห่างไกลจาก COVID-19
16
มีนาคม
2563
ประมวลภาพงานทำบุญครบรอบ 44 ปี บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
21
กุมภาพันธ์
2563
ประมวลภาพงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ประจำปี 2562